Tarieven

  • Het eerste kennismakingsgesprek  | Gratis
  • Individueel gesprek  | €60,-
  • Gezinsgesprek | €60,-
  • E-coaching gesprek | €60,-
  • Voor bedrijven | €70,-
  • Minimum inkomen | we kunnen samen kijken welke regelingen er zijn.
  • Kilometervergoeding voor gesprek bij u thuis | €0,19 per km
  •  Trajecten die binnenkomen via Coach Connect bij Kanker  vinden plaats conform hun tarieven en voorwaarden en vinden meestal plaats bij jou thuis. Voor meer informatie en aanmelden ga je naar de website van Coach Connect bij Kanker .Vergoeding voor het coachen bij kanker is soms vanuit de aanvullende verzekering mogelijk via Coach Connect bij Kanker. Informeer bij je verzekeraar in hoeverre vergoeding mogelijk is.           
Elk gesprek duurt ongeveer 60 minuten.
Vaak zijn 6 tot 10 gesprekken voldoende.
 

Eventuele vergoedingen:

Vergoeding voor het coachen bij kanker is soms vanuit de aanvullende verzekering mogelijk via Coach Connect. Informeer bij je verzekeraar in hoeverre vergoeding mogelijk is.

Soms is het ook mogelijk om een vergoeding te krijgen via:

De werkgever
Door werkgevers wordt jaarlijks een (persoonlijk)budget gereserveerd voor opleidingen, persoonlijke- en/of professionele ontwikkeling. De coaching trajecten die ik aanbied kunnen onderdeel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan of een re-integratietraject. Ga het gesprek hierover aan of informeer bij jouw werkgever of hij hiervoor open staat, de kans is groot dat de werkgever de kosten gedeeltelijk of volledig op zich neemt.

De Arbodienst
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever na overleg met een bedrijfsarts vaak bereidt de kosten van een coaching traject te vergoeden. Vooral als het coaching traject gericht is op: burn-out preventie, voorkomen van langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag dit gerust na bij jouw werkgever of neem hierover contact op met de bedrijfsarts van de werkgever.

Het UWV
Ben jij werkloos en ontvang jij een uitkering, informeer dan eens bij de uitkeringsinstantie het UWV. Het UWV heeft namelijk financiële middelen beschikbaar ten behoeve van herstel en re- integratie. Het UWV kan met jou een individuele re-integratie overeenkomst sluiten en jou een budget toekennen, waarmee jij het coaching traject in zijn geheel of gedeeltelijk mee kan betalen. Wil jij hier meer informatie over, kijk dan eens op de site van het UWV.

De belastingsdienst
Wanneer jij de coaching kosten als particulier zelf betaalt, dan kun jij deze kosten opgeven in de belastingaangifte als scholingskosten of als buitengewone ziektekosten psychosociale hulpverlening. Hier zijn dan echter wel voorwaarden aan verbonden zoals dat het doel van het coaching traject gericht moet zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die jij nodig hebt voor het verwerven of het behouden van inkomsten uit arbeid. Wil jij hier meer over te weten komen, dan kun jij hierover contact opnemen met de belastingdienst

Scroll naar top