Wat zijn de kosten:

Vaak zijn 6 tot 10 gesprekken voldoende. Elk gesprek duurt ongeveer een uur.

  • Het eerste kennismakingsgesprek is altijd gratis.
  • Individueel gesprek 1 uur 55 euro
  • Als je het prettig vind kom ik bij je thuis hiervoor reken ik 0,19 eurocent per kilometer
  • E-coaching 1 uur  55 euro
  • Mocht je een minimum inkomen hebben neem dan ook contact op dan kunnen we samen kijken welke regelingen er zijn.

Eventuele vergoedingen:

De coaching sessies die aangeboden worden,  worden helaas niet of weinig  door de zorgverzekering  vergoed.

Soms is het mogelijk om een vergoeding te krijgen via:

De werkgever
Door werkgevers wordt jaarlijks een (persoonlijk)budget gereserveerd voor opleidingen, persoonlijke- en/of professionele ontwikkeling. De coaching trajecten die ik aanbied kunnen onderdeel uitmaken van een persoonlijk ontwikkelingsplan of een re-integratietraject. Ga het gesprek hierover aan of informeer bij jouw werkgever of hij hiervoor open staat, de kans is groot dat de werkgever de kosten gedeeltelijk of volledig op zich neemt.

De Arbodienst
In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever na overleg met een bedrijfsarts vaak bereidt de kosten van een coaching traject te vergoeden. Vooral als het coaching traject gericht is op: burn-out preventie, voorkomen van langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. Vraag dit gerust na bij jouw werkgever of neem hierover contact op met de bedrijfsarts van de werkgever.

Het UWV
Ben jij werkloos en ontvang jij een uitkering, informeer dan eens bij de uitkeringsinstantie het UWV. Het UWV heeft namelijk financiële middelen beschikbaar ten behoeve van herstel en re- integratie. Het UWV kan met jou een individuele re-integratie overeenkomst sluiten en jou een budget toekennen, waarmee jij het coaching traject in zijn geheel of gedeeltelijk mee kan betalen. Wil jij hier meer informatie over, kijk dan eens op de site van het UWV.

De belastingsdienst
Wanneer jij de coaching kosten als particulier zelf betaalt, dan kun jij deze kosten opgeven in de belastingaangifte als scholingskosten of als buitengewone ziektekosten psychosociale hulpverlening. Hier zijn dan echter wel voorwaarden aan verbonden zoals, dat het doel van het coaching traject gericht moet zijn op verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die jij nodig hebt voor het verwerven of het behouden van inkomsten uit arbeid. Wil jij hier meer over te weten komen, dan kun jij hierover contact opnemen met de belastingdienst.

Ik werk volgens de Internationale  Ethische Code van de Nobco

https://www.nobco.nl/files/pages/2022/06/007-211125-nobco-ethischecode-21-vastgesteld-07-12-21.pdf

 

Ervaringen van mijn cliënten:

In verband met mijn klachten ben ik terecht gekomen bij Caroline. Vanaf het eerste moment was er een zeer fijne klik. Ze luistert aandachtig en laat je in je waarde. Caroline geeft je weer handvatten waar je mee verder kan. Caroline geeft je het gevoel dat niets raar is en alles bespreekbaar is. Ik vond mijn gesprekken zeer waardevol en zal zeker bij haar terug komen als er weer wat is.

Groetjes Debby

Scroll naar top