Van overleven naar leven

Ieder mens krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies, dit is onlosmakelijk verbonden met het leven. Het doet zich voor in alle levensfasen.

Verlies en rouw ervaren we:
– als een dierbaar iemand overleden is
– bij verlies van (een deel van de) gezondheid
– bij het beëindigen van een relatie
– bij een onvoldragen zwangerschap
– bij verlies van baan, woning, land van herkomst enz.

Het verlies is van grote impact op iemands leven en roept allerlei vragen op. We kunnen overspoeld raken door allerlei emoties of juist als verdoofd achterblijven. Ieder mens rouwt op zijn of haar eigen manier.
Rouw is een gezonde reactie op verlies en kent verschillende vormen.
Je wereld is voorgoed veranderd, je raakt uit balans en daar is niets vreemds aan, dat hoort bij het rouwen om wie of wat je kwijtgeraakt bent.

Die onbalans kan leiden tot verdriet, somberheid, fysieke klachten en het gevoel dat de wereld doordraait maar voor jou even niet.
Hoe kan je open staan voor het verlies en tegelijkertijd doorleven, hoe kom je weer op verhaal en hoe kun je weer verder?
Verlies en rouw vragen tijd en aandacht. Wanneer u vastloopt in het rouwproces of het te zwaar vindt om het alleen te doen, kan ondersteuning wenselijk zijn.

Wat kun je van mij verwachten:
Deskundige begeleiding en ondersteuning bij jouw ontwikkeling. Dit betekent dat je in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met jou andere deskundigen worden ingeschakeld.
Ik wil je helpen om samen naar de impact van het verlies te kijken en ik help je bij het vinden van een nieuwe balans. Ook heb ik ruime ervaring met mantelzorg.

Tijdens onze gesprekken onderzoeken we waar je tegenaan loopt en wat je nodig hebt om weer verder te kunnen.   Ik ga uit van jouw kracht. Vaak weet je zelf wat je nodig hebt en we gaan hier samen naar op zoek. Van overleven naar leven.
Ik loop een tijdje met je mee en het doel is dat je daarna weer alleen verder kunt,

Scroll naar top